Permís C+E

Conjunts de vehicles composts per un camió o tractocamió i un remolc de M.M.A. superior a 750 Kg (Trailer).

Edat: 21 anys.
Prova Teòrica: Específica per a remolcs (20 preguntes).
Proves Pràctiques: Pistes i Circulació (Trailer).
Requisit: Estar en possessió del permís de la Classe C.

Si posseïx el permís de la classe EC1 està exempt de la prova teòrica.

Disposem de pistes pròpies per a les classes pràctiques.