Permís D

 

Autocars i autobusos destinats al transport de persones amb qualsevol nombre de places, inclosos els autobusos articulats.

Edat: 24 anys.
Prova teòrica: Específica per a autobusos (20 preguntes).
Proves pràctiques: Pistes i Circulació.
Requisit: Estar en possessió del permís B.

Si posseïx el permís de la classe D1 està exempt de la prova teòrica.

Implica la concessió del permís BTP (taxi, ambulàncies, policia, ...). 

Disposem de pistes pròpies per a les classes pràctiques.