Permís D+E

Conjunts de vehicles composts per un autocar i autobús destinat al transport al transport de persones amb qualsevol nombre de places i un remolc de M.M.A. superior a 750 Kg.

Edat: 24 anys.
Proves Teòriques: Específica per a remolc (20 preguntes).
Proves Pràctiques: Pistes i Circulació.
Requisits: Estar en possessió del permís de la Classe D.

Si posseïx el permís de la classe EC1, EC o ED1 està exempt de la prova teòrica.

Disposem de pistes pròpies per a les classes pràctiques.