Permís D1

Autocars i autobusos destinats al transport de persones el nombre de les quals de seients no excedeixi de 17 places inclòs el conductor i longitud màxima de 8 metres.

Edat: 21 anys.
Prova Teòrica: Específica per a autobusos (20 preguntes).
Proves Pràctiques: Pistes i circulació.
Requisit: Estar en possessió del permís B.

Implica la concessió del permís BTP (taxi, ambulàncies, policia, ...).

Disposem de pistes pròpies per a les classes pràctiques.