Permís D1+E

Conjunts de vehicles composts per un autocar i autobús, de longitud màxima de 8 metres destinat al transport de persones el nombre de les quals de seients no excedeixi de 17 places inclòs el conductor i un remolc de M.M.A. superior a 750 Kg.

Edat: 21 anys.
Proves Teòriques: Específica per a remolc (20 preguntes).
Proves Pràctiques: Pistes i Circulació.
Requisits: Estar en possessió del permís de la Classe D1.

Si posseïx el permís de la classe EC1 o EC està exempt de la prova teòrica.

Disposem de pistes pròpies per a les classes pràctiques.