Conducció Eficient

Som la primera entitat de les Illes Balears autoritzada per la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, per a realitzar cursos de conducció eficient per a vehicles industrials. 

Aquests cursos són 100% subvencionats pel Govern Balear juntament amb el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

Amb aquests cursos s'aconsegueix un millor aprofitament del motor i amb això reduir el consum i al mateix temps augmentar la velocitat mitja.

Posant en pràctica l'après en aquests cursos s'aconsegueix un gran estalvi en carburant, sent això molt important tant a nivell empresarial com a nivell particular.