Permís C1+E

Conjunts de vehicles composts per un camió de fins a 7.500 Kg. i un remolc la massa màxima del qual autoritzada excedeixi de 750 quilograms, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt així format no excedeixi de 12.000 Kg.

Edat: 18 anys.
Prova Teòrica: Específica per a remolcs (20 preguntes).
Proves Pràctiques: Pistes i Circulació (Camió i Remolc).
Requisit: Estar en possessió del permís de la Classe C1.

Disposem de pistes pròpies per a les classes pràctiques.