Permís C1

Camions de fins a 7.500Kg. Podrà dur enganxat un remolc de fins a 750 Kg.

Edat: 18 anys.
Prova teòrica: Específica de camions (20 preguntes).
Proves pràctiques: Pistes i Circulació.
Requisit: Estar en possessió del permís B.

Implica la concessió del permís BTP (taxi, ambulàncies, policia, ...).

Disposem de pistes pròpies per a les classes pràctiques.