Permís C

Camions rígids fins a 32 tones. Podrà dur enganxat un remolc de fins a 750 Kg.

Edat: 21 anys.
Prova teòrica: Específica per a camions (20 preguntes).
Proves pràctiques: Pistes i Circulació.
Requisit: Estar en possessió del permís B.

Si posseïx el permís de la classe C1 està exempt de la prova teòrica.

Implica la concessió del permís BTP (taxi, ambulàncies, policia, ...). 

Disposem de pistes pròpies per a les classes pràctiques.