Permís B+E

Conjunts de vehicles composts per un vehicle automòbil de fins a 3.500 Kg. i un remolc de massa màxima autoritzada que excedeixi de 750 quilograms.

Edat: A partir dels 18 anys.
Proves Teòriques: Específica per a remolcs (20 preguntes).
Proves Pràctiques: Pistes i Circulació (Turisme amb remolc).
Requisit: Estar en possessió del permís de la classe B.

Disposem de pistes pròpies per a les classes pràctiques.