Permís B

Automòbils de massa màxima autoritzada no superior a 3.500 quilograms i el nombre dels seients, inclòs el del conductor, no excedeixi de nou. Podrà dur enganxat un remolc de fins a 750 Kg.

Amb autorització podem dur un remolc de mes de 750 kg i la suma del conjunt no podrà superar els 4250 kg.

Tricicles i cuadricicles de motor. Fins als 21 anys la potència màxima dels tricicles serà de 15 kilovats (Kw).

Edat: 18 anys.
Prova Teòrica: Teòrica comuna B (30 preguntes).
Proves Pràctiques: Circulació.

Si posseïx el permís de la classe A1, A2 o A està exempt de la prova de teòrica.

Per al permís B amb autorització es realitzaran proves de pistes i circulació o bé superar una formació específica.

Disposem de pistes pròpies per a les classes pràctiques.