Permís AM (ciclomotor)

Ciclomotors de 2, 3 i 4 rodes (cuadricilces lleugers). Fins als 18 anys no poden transportar passatgers.

Edat: 15 anys. Prova teòrica: Teòrica específica per a ciclomotors (20 preguntes). Prova pràctica: Pistes. 

Possibilitat de realizar l'examen amb scooter o amb moto de marxes.

Disposem de pistes pròpies per a les classes pràctiques.