Permís A2

Motocicletes de qualsevol cilindrada amb una potència màxima de 35 kilovats (Kw).

Edat: 18 anys. Proves teòriques: Teòrica comuna B (30 preguntes). Específica de moto (20 preguntes). Proves pràctiques: Pistes i Circulació.

Si posseïx el permís de la classe A1 està exempt de les proves teòriques (comuna i específica).

Si posseïx el permís de la classe A1 amb mes de 2 anys d'antiguitat només haurà de realitzar la prova de circulació. Aquesta prova pot substituir-se superant un curs de formació.

Si posseïx el permís de la classe B està exempt de la prova teòrica comuna.
Disposem de pistes pròpies per a les classes pràctiques.