Mercancias Peligrosas

Cursos per a l'OBTENCIÓ I RENOVACIÓ del
CERTIFICAT DE FORMACIÓ PER ALS CONDUCTORS
DE VEHICLES QUE TRANSPORTIN MERCADERIES PERILLOSES

BÀSIC, CISTERNES I EXPLOSIUS

Tipus d'autoritzacions:


Bàsica Comuna:
    - Embalums i  a granel.
    - Cisternes fins a 1000l. fixes i desmuntables i contenidors cisterna fins a 3000l.

      El curs té una durada de 20 hores.

Cisternes:
    - Embalums  i  a granel.
    - Cisternes.
    - Excepte explosius i radioactius.

      El curs té una durada de 10 hores.

Explosius:
    - Embalums i  a granel.
    - Cisternes fins a 1000l. fixes i desmuntables i contenidors cisterna fins a 3000l.
    - Excepte radioactius.

      El curs té una durada de 12 hores.
   
Renovacions:
    Es realitzaran durant l'any anterior a la caducitat de l'autorització, i tenen una durada de 10 hores per al bàsic, 5 hores per a cisternes i 6 hores per a explosius.